Os. Przylesie 2
62-200 Gniezno
+48 61 426 61 26
ikona
Start  |   Kontakt

Oferta

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane TRANSKOP wykonuje zarówno roboty inżynieryjne jak i ogólnobudowlane oraz roboty drogowe. Specjalizujemy się w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Sieci wodociągowe wykonujemy zarówno w technologiach tradycyjnych jak i w systemach z kielichowych rur PCV, PE i PEHD, łączone metodą zgrzewania, na kształtki skręcane i elektrooporowe.

Budujemy również stacje uzdatniania wody.

Wykonujemy wewnętrzne instalacje wod.kan., c.o. i gazowe z rur stalowych oraz z rur miedzianych, PCV, PP, PE i PEHD.

Sieci kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Kanalizacja sanitarna - w systemie grawitacyjnym, ciśnieniowym, podciśnieniowym, wraz z pompowniami i przepompowniami ścieków, z rur PCV gładkich i karbowanych (typu PRAGMA).

Kanalizacja deszczowa - wraz z separatorami piasku i tłuszczów, z rur PCV, rur żelbetowych typu VIPRO, z rur z nienasyconych żywic polietynowych.

Oczyszczalnie ścieków - budowa i modernizacja, w tym przydomowe, osiedlowe, dla hoteli i dla małych firm.

Rekultywacja i rewitalizacja terenów - wykonujemy roboty rekultywacyjne i rewitalizacyjne terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową, składowisk odpadów, osadników przemysłowych itp.

Specjalizujemy się w wykonywaniu wszelkich prac ziemnych, w tym związanych z makroniwelacją dużych obszarów, w transporcie dużych mas ziemnych i materiałów sypkich na znaczne odległości, w przewożeniu i gospodarczym wykorzystaniu niektórych rodzajów odpadów w ramach robót rekultywacyjnych.

Roboty budowlane - zarówno obiekty nowe jak i remontowe, w systemie generalnego wykonawstwa (pod klucz) i jako wykonawcy częci robót. W ramach remontów i modernizacji pracowaliśmy na obiektach zabytkowych, wykonujemy elewacje i ocieplenia, wykonujemy wewnętrzne instalacje elektryczne, telefoniczne i alarmowe.

Roboty drogowe - budujemy i naprawiamy drogi o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej betonowej. Ustawiamy krawęniki i obrzeża betonowe. Wykonujemy chodniki z płyt chodnikowych i z kostki betonowej.

Mamy nadzieję zainteresować Państwa naszą ofertą. Liczymy na nawiązanie wspłpracy.

Krzysztof Malinger
Jerzy Szczepański

Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityka prywatności Cookies